INFORMACIÓ CORPORATIVA

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, 65SLOWCOOKING, S.L. li informa que és titular dels llocs web: https://www.65slowcooking.es. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la Llei esmentada, notifica les dades següents: NIF/CIF: B67893289, Registre Mercantil de BARCELONA. Tomo: 48118, Foli: 91, Full: B 572876, i domicili social: CARRER ELIES ROGENT, S /N 1 LOCAL 13 08172 SANT CUGAT DEL VALLESBARCELONA. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: info@65slowcooking.es.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació per accés o ús de la pàgina web i tots els subdominis i directoris inclosos sota el mateix domini, així com els serveis o continguts que a través seu es puguin obtenir i tots els portals de domini propi sota titularitat de < strong>65SLOWCOOKING, S.L., atorga la Condició de Usuari, per la qual s'accepten, en navegar per la pàgina web de 65SLOWCOOKING, S.L., totes les condicions d'ús que s'estableixen sense perjudicar l'aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas.

Per això, si les consideracions detallades en aquest avís legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del portal, ja que qualsevol ús que en faci el mateix o els serveis i continguts en ell inclosos implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

La pàgina web de 65SLOWCOOKING, S.L., proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la responsabilitat en l'ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis de registre i contacte de 65SLOWCOOKING, S.L., per accedir a determinats continguts o serveis oferts pel web.</ p>

L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per,65SLOWCOOKING, S.L. no aniran contra les disposicions d'aquestes clàusules, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic que puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web. A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats il·lícites i prohibides en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir-ne la utilització normal dels continguts, d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l'entitat propietària del web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l'ús del web i d'aquesta política de privadesa.

En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies d'aquesta web.

1. POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

65SLOWCOOKING, S.L. no es fa responsable del contingut de les pàgines web a què pugui accedir l'usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc no garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a què es pugui accedir a través dels enllaços d'aquesta web.

65SLOWCOOKING, S.L. declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència,  65SLOWCOOKING, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui patir l'usuari a causa de la navegació per Internet.

65SLOWCOOKING, S.L. no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l'Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació, instal·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L'accés a la web https://www.65slowcooking.es no implica l'obligació per part de l'entitat de controlar l'absència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció i protecció de programes informàtics perjudicials.

65SLOWCOOKING, S.L. no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei en aquest Portal web.

2. PUBLICITAT

La web: https://www.65slowcooking.es podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la web compleix les lleis que en cada cas puguin ser aplicables.

65SLOWCOOKING, S.L. no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors en aquesta web.

3. MODIFICACIONS

65SLOWCOOKING, S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web, tant pel que fa als continguts com per les seves condicions d'ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per altres posteriors.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a 65SLOWCOOKING, S.L.

Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol i se'ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya, Reial Decret Legislatiu 1 /1996 i posteriors modificacions.

Directiva-UE-2019/790 del Parlament Europeu i del Consell de 17 d'abril de 2019 sobre els drets d'autor i drets afins al mercat únic digital.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de  65SLOWCOOKING, S.L..

Així mateix, 65SLOWCOOKING, S.L. es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l'incompliment d'aquestes condicions. 

5. CERTIFICATS DE LSSI-CE I PROTECCIÓ DE DADES

Per a l'adequació de la pàgina web https://www.65slowcooking.es65SLOWCOOKING , S.L. ha estat assessorada en les normatives de protecció de dades i LSSI-CE.

6. ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l'usuari i 65SLOWCOOKING, S.L. es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l'usuari i 65SLOWCOOKING, S.L., els jutjats o tribunals del Partit Judicial de la localitat de BARCELONA.

7. RESERVA DE COOKIES

65SLOWCOOKING, S.L. es reserva el dret d'utilitzar cookies en la navegació de l'usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i la comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l'entitat, 65SLOWCOOKING, S.L. informa que les cookies s'associen a l'usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l'usuari.

En aquest sentit, d'acord amb la sentència de la Gran Sala de Justícia de la Unió Europea, d'1 d'octubre de 2019, i per la Guia de l'AEPD de juliol de 2020, la nostra 'política de cookies' informa al usuari del temps que aquestes cookies romandran actives al terminal de l'usuari i de la possibilitat que tercers tinguin accés a la informació que aquestes emmagatzemen. Aquesta sentència modifica l'article 5, apartat 3, de la Directiva 2002/58 per la Directiva 2009/136.

Arran d'aquesta sentència i del contingut de la Guia de l'AEPD de juliol de 2020, l'usuari té la possibilitat d'acceptar o rebutjar explícitament l'ús de les galetes i rebre'n més informació. Addicionalment, l'Usuari té la possibilitat de configurar el vostre navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, amb la possibilitat, si així ho desitja, d'impedir que s'instal·lin al vostre disc dur. En aquest sentit, per accedir als llocs web de 65SLOWCOOKING, S.L., no és preceptiva la instal·lació de cookies.

L'usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de tercers o de comunicar públicament informació o transformar i modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels drets corresponents.

8. PROTECCIÓ DE DADES PERSONAL

De conformitat amb allò establert pel Reglament General-UE-2016/679 del Parlament i Consell d'Europa de Protecció de Dades de Caràcter Personal,aprovat el 27 d'abril de 2016la LOPD 3/ 2018, de Garantia dels Drets Digitals, la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, i la Llei 9/2014, General de Telecomunicacions, 65SLOWCOOKING, S.L. informa als usuaris dels seus llocs web que estem obligats a guardar secret professional sobre les dades personals demanades per l'entitat mitjançant els formularis de registre o contacte a les seves pàgines. Aquesta obligació continuarà fins i tot després d'haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual, i en cap cas no podrem fer públiques les dades personals dels visitants i clients a la web sense el seu consentiment. Els menors de 16 anys no poden prestar el seu consentiment perquè un comerç electrònic reculli i tracti les dades personals; només els seus representants legals (pares o tutors) són els que poden fer-ho en nom seu. Aquells comerços que necessitin tractar dades de menors de 16 anys, han de disposar dels mitjans per obtenir el consentiment dels pares o tutors, per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a algun d'ells que contingui un enllaç a un formulari electrònic. No es poden demanar als menors de 14 anys dades sobre l'àmbit familiar, l'única excepció és les dades d'identificació i contacte dels pares o tutors.

Aquestes dades, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l'administrador del web de 65SLOWCOOKING, S.L. amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix,65SLOWCOOKING, S.L. informa de la possibilitat d'exercir els drets deaccés, que permet a l'usuari web, conèixer quines dades personals té l'administrador d'aquesta pàgina i en aquest cas contestarà en un termini de 30 dies, sempre que conservin les dades personals,rectificació, que permet corregir errors en les dades personals, modificar els que siguin inexactes o incomplets i garantir la certesa de la informació,oposició que podrà sol·licitar i aconseguir que no dugui a terme el tractament de dades, supressió que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessives, limitació, per el que pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el dret a la rectificació de les seves dades personals, i portabilitat, perquè l'usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web a fi de pod er transmetre'ls a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l'adreça de l'administrador d'aquesta web o al correu electrònic: info@65slowcooking.es, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les per a la relació entre les parts.

L'enviament de les vostres dades mitjançant el/s formularis de la nostra web estarà supeditat obligatòriament a que hagi llegit/acceptat la Política de Privadesa, mitjançant un check box obligatori al peu del formulari de registre o contacte.

D'acord amb allò establert a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic a l'article 21, demanem el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries o informació de la nostra entitat que considerem puguin ser de el seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Aquest consentiment l'atorgarà, o no, mitjançant l'acceptació de la Política de Privadesa a l'esmentat check box al peu del formulari de registre i/o contacte.